• Treftadaeth Cymunedol

    Stories/Straeon

 

Cymerwch cipolwg ar fywyd yng Nghaerdydd trwy gyfnod y Rhyfel Mawr, lle chwaraeodd gwirfoddolwyr rol bwysig mewn cadw’r ddinas yn fyw.

Mae gwirfoddolwyr ifanc yn gweithio ar y cyd gyda Plant Mewn Amgueddfeydd, y rhaglen Fusion, a chymunedau’n Gyntaf, i ddatblygu sgiliau newydd ac ailddarganfod y straeon a luniodd y ddinas yr rydym yn byw ynddo heddiw.

 

Amdanom

Mae Stories/Straeon yn canolbwyntio ar gweithgarwch rhwng 1914 hyd 1920, yng Nghaerdydd a’r ardaloedd cyfagos, yn gobeithio datgelu straeon o’r Ffrynt Cartref yn ystod y cyfnod hwn.

Mae gwirfoddolwyr yn cofnodi deunydd, dogfennu a goblygiadau’r Rhyfel Byd Cyntaf ar bobl Caerdydd, gan canolbwyntio ar elusennau a’r gwaith cysylltiedig a ddigwyddodd yn ystod y cyfnod hwn.

Chwaraeodd elusennau rôl bwysig wrth leddfu yn ystod ac ar ôl y rhyfel. Mae Stories/Straeon yn gobeithio datgelu a dathlu’r ymdrechion hyn, gan eu cofnodi ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 

 

Oeddech chi’n gwybod?
Rhwng 1916 a 1920, bu cofrestru dros 11,000 o elusennau ym Mhrydain Fawr, gyda llawer o’r rhain yng Nghymru.

Roedd y cofrestriadau newydd yma yn cynnwys: Cardiff Wounded Soldiers Extra Comfort for Christmas, Prisoners of War Fund, ac Ysbyty Cenedlaethol Cymru.

 

Roedd effaith y Rhyfel Byd Cyntaf yn bellgyrhaeddol, o’r llinell flaen i’r ffrynt cartref. Ers Ebrill 2010, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi dyfarnu dros £5.5 miliwn i fwy na 90 o brosiectau – mawr a bach – sy’n marcio’r Canmlwyddiant byd-eang hwn; mae ein rhaglen grantiau bach yn galluogi cymunedau fel y rhai sy’n gysylltiedig gyda Stories/Straeon i archwilio etifeddiaeth y gwrthdaro hwn gan helpu pobl ifanc lleol, yn benodol, i ehangu eu dealltwriaeth o sut y mae wedi ffurfio ein byd modern.

– Richard Bellamy, Pennaeth Gronfa Dreftadaeth y Loteri Cymru

 

Digideiddio Hanes

Trwy Stories/Straeon mae gwirfoddolwyr yn dysgu sgiliau newydd mewn cadwraeth ddigidol sy’n cefnogi cenhedlaeth newydd o helwyr hanes.

Mae ein gwirfoddolwyr ifanc yn cael y cyfle i ennill Gwobr Gelfyddydau Efydd o Goleg y Drindod Llundain, trwy eu gwaith, a fydd yn y pen draw yn cael eu cartrefu yn rhan o Gasgliad y Werin Cymru.

Cysylltwch

Cwbwlhewch y ffurflen os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw beth yr ydych wedi dod o hyd i ar y safle, ac byddwn mewn cyswllt â chi cyn gynted ag y gallwn.

 

Gallwch hefyd cysylltu â ni gan ddefnyddio manylion isod.

Ffon
+44 (0)29 2132 2627

E-bost
info@vcscymru.org.uk

Cyfeiriad
5-6 Adeilad yr Aes,
Heol Curran,
Caerdydd/CF10 5DF

Accessibility Tools