Wyndham Street Centre – Step into the Past

The Stories/Straeon team will be hosting a community event on 25 March 2017 to showcase some of our work. Join us for a day filled with activities, food, music, and fun for all ages!

——————————————————

Bydd y tîm stories/straeon yn cynnal digwyddiad i’r cymuned ar Mawrth 25ain 2017 i arddangos eu waith. Ymunwch a ni am ddydd o hwyl wedi’i lenwi gyda gweithgareddau, bwyd a cerddoriaeth ar gyfer pob oed!

——————————————————

25 March 2017
11:00-15:00
Wyndham Street Day Centre
3-5 Wyndham St
Cardiff CF11 6DQ